banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 15/09/2011

Thời gian : 14g00 ngày 15 tháng 09 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 22/09/2011

Thời gian : 14g00 ngày 22 tháng 09 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 19/08/2011

Thời gian : 14g00 ngày 18 tháng 08 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 11/08/2011

Thời gian : 14g00 ngày 11 tháng 08 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt kỳ 2: Ban an toàn người bệnh - Học hỏi từ sai sót

Thời gian : 14g00 ngày 28 tháng 07 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt kỳ 1: Ban an toàn người bệnh

Thời gian : 14g00 ngày 21 tháng 07 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 14/07/2011

Thời gian : 14g00 ngày 14 tháng 07 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 07/07/2011

Thời gian : 14g00 ngày 07 tháng 07 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ ba, 28/06/2011

Thời gian : 14g00 ngày 28 tháng 06 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 30/06/2011

Thời gian : 14g00 ngày 30 tháng 06 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ