banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Xin cấp lại giấy ra viện

Hỏi - 19/05/2022

Dạ em muốn xin cấp lại Giấy Ra Viện thì thủ tục như thế nào ạ? Giấy ra viện của em ngày 19/03/2022 ạ

Trả lời

Chào em

Em có thể thực hiện theo hướng dẫn sau để được cấp lại Giấy ra viện nha

 

Thân mến

CN. Lê Đào Minh Châu
P. Công tác xã hội