banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Bị mất hóa đơn, nhờ bệnh viện Từ dũ xác nhận vào biên bản mất hóa đơn để giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho bên thứ 3

Hỏi - 08/07/2019

Kinh gởi anh chị bộ phận kế toán tài chính, Vợ tôi sinh tại Bệnh Viện Từ Dũ, Chẳng may tôi bị mất hóa đơn thanh toán liên 2. Nay bên Bảo hiểm VBI(Viettinbank Insurance) yêu cầu phải cũng cấp bản sao xác nhận hóa đơn(nhờ bênh viện xác nhận) và biên bản mất hóa đơn(nhờ bệnh viện xác nhận hóa đơn này đã được phát hành từ bênh viện) để bổ sung hồ sơ giải quyết bảo hiểm. Rất mong bộ phận Tại Chính Kế Toán của bệnh viện hỗ trợ giúp. VBI họ cho biết phải có 2 loại chứng từ này hồ sơ mới được chấp nhận nên rất mong bệnh viện giúp đỡ. Tôi gởi kèm theo mail thông tin từ VBI. Cám ơn Anh chị

Trả lời

Chào bạn,

Bạn vui lòng đến P.TCKT BV Từ Dũ (tầng trệt khu D) và có đơn đề nghị để được cấp bản sao hóa đơn theo quy định.

Trân trọng

Cn Đinh Thị Hoài Thanh - P.TCKT 

Files đính kèm