banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Chi phí sinh mổ dịch vụ

Hỏi - 30/05/2019

CHO EM HỎI BẢNG CHI PHÍ SINH MỔ DỊCH VỤ LẤY THAI LẦN 2 GỒM CHI PHÍ Y TẾ CƠ BẢN + DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU LÀ 6.523.000. VẬY KHI SINH MỔ DỊCH VỤ, BỆNH NHÂN CHỈ CẦN TRẢ CHI PHÍ NÀY VÀ TIỀN PHÒNG LÀ ĐỦ ĐÚNG KO Ạ?

Trả lời

Chào bạn,

Chi phí phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 6.523.000 đồng là các chi phí phát sinh trong cuộc mổ, chưa bao gồm thuốc, máu, vật tư nằm ngoài danh mục cuộc mổ và y trang sử dụng một lần (nếu bạn có yêu cầu)   

Chi phí khi bạn đi sanh mổ tại bệnh viện bao gồm các chi phí trước cuộc mổ (xét nghiệm, siêu âm, ngày giường,...), chi phí trong cuộc mổ và chi phí hậu phẫu (chủ yếu là ngày giường)

Nếu bạn sử dụng thẻ BHYT hoặc Bảo hiểm dịch vụ (bảo hiểm thương mại) theo quy định thì bạn chỉ phải thanh toán cho bệnh viện phần ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm mà thôi.

Chúc bạn nhiều sức khỏe.

CN Đinh Thị Hoài Thanh

P.TCKT