banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

14/07/2021

Thông tin cần biết khi nhập viện sanh tại bệnh viện Từ Dũ

Hướng dẫn nhập viện sanh:
-> https://bit.ly/3r6NtwO

 Hướng dẫn nhập viện (trường hợp có chỉ định mổ lấy thai chủ động):
_-> https://bit.ly/3wCjZbl

 Quy định thăm và nuôi bệnh:
->  https://bit.ly/3r6mDVM

Thông báo Triển khai thực hiện xét nghiệm tầm soát Covid-19 khi nhập viện:
->  https://bit.ly/3aMASaZ

 Giới thiệu phòng dịch vụ sau sanh và bảng giá phòng:
-> https://bit.ly/3i31cAK

 Bảng giá tổng hợp:
-> https://bit.ly/3xGw54r

Bảng giá sanh, phẫu thuật lấy thai theo yêu cầu

-> https://bit.ly/3Dxnq6N