trang-trong.jpg

Xin lại bản sao hóa đơn thanh toán

Hỏi - 01/07/2019

Kính gởi Anh/Chị, Vừa qua, vợ tôi sinh tại bệnh viện Từ Dũ và đã thực hiện thanh toán đầy đủ và nhận tất cả các hóa đơn bênh viện. Tuy nhiên, tôi bị mất balô và trong đó có kèm theo bản gốc của hóa đơn nên hiện nay tôi không thể làm thanh toán bảo hiểm được. Tôi có trao đổi với công ty bảo hiểm thì họ yêu cầu cần cung cấp lại bản sao của hóa đơn đang lưu trữ tại Bệnh Viện Từ Dũ và gởi kèm theo biên bản mất hóa đơn liên 2. Vậy, Tôi có thể lên Bệnh Viện để xin lại bản sao hóa đơn và nhờ Bênh Viện Từ Dũ xác nhận hóa đơn này(theo mẫu bộ tài chính) đã kê khai thuế trong ký báo cáo nào không Tôi phải liên hệ bộ phận nào ? Cám ơn Anh/Chị

Trả lời

Chào bạn,

Bạn vui lòng liên hệ P.TCKT Bệnh viện Từ Dũ (tầng trệt khu D - 284 Cống Quỳnh) để được hướng dẫn cụ thể đề nghị của bạn

Trân trọng!

Cn ĐiThị Hoài Thanh - P.TCKT