trang-trong.jpg

04/01/2017

Tập huấn nuôi con bằng sữa mẹ

Thời gian: 08.30, ngày 29/09/2016

Địa điểm: Hội trường giao ban, khu D, bệnh viện Từ Dũ

Đối tượng: ĐD, NHS, KTV trưởng phó khoa 

Theo khuyến cáo của Bộ Y Tế, Tổ Chức Y Tế Thế Giới, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tối ưu cho trẻ trong 6 tháng đầu đời. Một trong những yếu tố góp phần thành công của thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn chính là sự can thiệp hiệu quả của nhân viên y tế trong những giai đoạn cột mốc của thai kỳ: trước sinh, trong sinh và sau sinh. Do đó, lớp tập huấn nuôi con bằng sữa mẹ được thường xuyên tổ chức nhắc lại hằng năm nhằm cập nhật kiến thức mới cho những nhân viên y tế cả bác sĩ, nữ hộ sinh và điều dưỡng để những đối tượng này luôn là những lực lượng hỗ trợ cho các bà mẹ mong muốn nuôi con bằng sữa mẹ. Bài giảng được trình bày bởi bác sĩ Nguyễn Thị Từ Anh- Trưởng Khoa Sơ Sinh- bệnh viện Từ Dũ và CNHS. Lý Bạch Thu Nga- Phó Trưởng Phòng Điều Dưỡng.