trang-trong.jpg

04/01/2017

Tập huấn tiêm an toàn

Thời gian: 08.30, ngày 29/9/2016

Địa điểm: Hội trường giao ban, khu D, bệnh viện Từ Dũ

Đối tượng: ĐD, NHS, KTV trưởng phó khoa 

Kỹ thuật tiêm là một trong những nhiệm vụ hằng ngày của Điều Dưỡng/ Hộ Sinh hay Kỹ Thuật Viên. Để đảm bảo công tác này luôn được thực hiện một cách an toàn cho khách hàng, cho người thực hiện và không gây nguy hại từ rác thải đến môi trường và cộng đồng, Thạc Sĩ Nguyễn Thị Tuyết Hằng- Đại diện phòng Điều Dưỡng đã có buổi tập huấn để nhắc lại những tác hại của tiêm không an toàn, bên cạnh đó là nhấn mạnh 6 phương pháp thực hiện tiêm an toàn cập nhật mới, gần gũi với điều kiện làm việc của nhân viên, hướng dẫn thực hiện tiêm an toàn và dự phòng phơi nhiễm.