trang-trong.jpg

20/06/2019

Nhiễm Zika và tật đầu nhỏ trong thai kỳ

CN. Nguyễn Thị Minh Tâm
P. Công tác xã hội

Virus Zika được phát hiện đầu tiên vào năm 1947, tại rừng Zikv thuộc quốc gia Brazil và theo ghi nhận của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện loại virus này đ&