Sonobi.png

Sanh dịch vụ gia đình

Hỏi - 12/06/2018

Sanh dịch vụ gia đình chồng có được vào phòng sanh cùng với vợ được không

Trả lời - 16/07/2018

Chào Bạn!

Cám ơn Bạn đã tham gia diễn đàn bệnh viện Từ Dũ.

Chọn sanh dịch vụ gia đình (vào thời điểm có phòng) sẽ có 1 người nhà vào với sản phụ trong cuộc sanh nha Bạn.

Chúc mẹ tròn con vuông.

Chào Bạn.