banner-hoi-nghi-truc-tuyen-28-05-20.jpg

14/02/2019

Khoa Hậu Sản G

Trưởng khoa: BS. Trương Thị Thảo

Chức năng: 

Khoa Hậu Sản G là khoa lâm sàng tiếp nhận điều trị và chăm sóc các sản phụ hậu sản thường, hậu phẫu, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động điều trị và chăm sóc các sản phụ hậu sản thường, hậu phẫu .

Nhiệm vụ:

- Điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân Hậu sản, Hậu phẫu mổ lấy thai theo đúng quy chế Bệnh viện.

- Thực hiện chương trình nuôi con bằng sữa me.

- Thực hiện các quy định của Bệnh viện, quy trình kỹ thuật nhằm chăm sóc tốt cho người bệnh: Chăm sóc người bệnh toàn diện.

- Tham gia các phong trào thi đua do Bệnh viện và Công đoàn phát động. 

- Tham gia nghiên cứu khoa học .

- Tham gia học tập chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ do Bệnh viện tổ chức.

- Tham gia công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, ngoại viện.