trang-trong.jpg

20/12/2010

Video clip về Siêu âm bướu thai

Nhằm nâng cao kiến thức về siêu âm trong sản khoa, GS. Philippe Jeanty đã cung cấp đoạn video clip về Siêu âm bướu thai đã dịch sang tiếng việt.

Vui lòng bạn tải file theo link sau:

  http://www.box.net/shared/493cuh3f13

Khi download xong, các bạn giải file nén và mở file Tumors để xem video clip.