banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

15/08/2023

Yêu cầu báo giá

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

 

Bệnh viện Từ Dũ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua hóa chất xét nghiệm số 11 năm 2023” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Từ Dũ.

Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão Q1, Tp. HCM

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: CN. Thủy/ P. VT-TBYT 

    Điện thoại: 028 54042811- ext: 336

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Lầu 3 Khu D- Phòng Vật tư Thiết bị y tế-  Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão Q1, Tp. HCM,

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 15 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h ngày 25 tháng 8 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hóa chất như sau: (danh mục đính kèm)

2. Thời gian giao hàng dự kiến:

- Đối với hàng có sẵn: giao hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của Phòng Vật tư Thiết bị Y tế;

- Đối với hàng chờ nhập khẩu: Giao hàng trong vòng 24 giờ kể trừ khi hàng đã nhập khẩu về   kho hàng

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Tạm ứng: không

Thanh toán: hình thức chuyển khoản trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ chứng từ thanh toán hợp lệ

4. Các thông tin khác (nếu có):

    Mẫu bảng chào giá (đính kèm)