banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

03/06/2024

Thư mời chào giá

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Từ Dũ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lên kế hoạch xây dựng giá sửa chữa, thay thế linh kiện phụ kiện cho thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Từ Dũ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Phạm Văn Trung – Phòng Vật tư Thiết bị y tế.

Điện thoại: (028) 54042811.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Bảng báo giá có đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên).

- Gửi file excel báo giá, file word tính năng, thông số kỹ thuật theo địa chỉ email: vttbyt.tudu@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08 giờ, ngày 03/06/2024 đến trước 16 giờ ngày 13/06/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13/06/2024.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1.   Theo phụ lục:

- Phụ lục I: Danh mục sửa chữa, thay thế linh kiện phụ kiện của thiết bị y tế.

- Phụ lục II: Mẫu thư chào giá (giá chào phải bao gồm toàn bộ chi phí: vận chuyển, lắp đặt, thuế …..).

2.   Mô tả dịch vụ:

- Nhà cung cấp đến Bệnh viện Từ Dũ giám định vả báo giá.

- Nhà cung cấp gửi kèm bảng mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến linh kiện, phụ kiện cần thay thế của các thiết bị y tế (nếu có).

3.   Địa điểm cung cấp, lắp đặt:

Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.