banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

02/05/2024

Thư mời chào giá

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị y tế tại Việt Nam 

Bệnh viện Từ Dũ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Từ Dũ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Nguyễn Thúy Anh – Nhân viên, phòng Vật tư Thiết bị y tế.

Số điện thoại: 028 54042811 (Số nội bộ: 336).

Địa chỉ email: thuyanh9489@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Bản cứng có đóng dấu, ký ghi rõ họ tên).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ, ngày 02 tháng 05 năm 2024 đến trước 16 giờ, ngày 13 tháng 05 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 05 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục các dịch vụ yêu cầu theo Bảng sau:

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả

dịch vụ

Khối lượng

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện dịch vụ

Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Hiệu chuẩn nhiệt kế hồng ngoại (nhiệt kế đo trán)

Hiệu chuẩn

116

Cái

Bệnh viện

Từ Dũ

6 tháng