banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

16/08/2023

Thư mời chào giá

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Từ Dũ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Từ Dũ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Phan Hoàng Thanh – Nhân viên phòng Vật tư Thiết bị y tế.

Số điện thoại: 028 54042811 (Số nội bộ: 622).

Địa chỉ email: hoangthanhtudu@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Bản báo giá có đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08giờ, ngày 16/08/2023 đến trước 16giờ ngày 28/08/2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28/08/2023.

 II. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục dịch vụ sửa chữa cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị):

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch v

Khối lượng

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện dịch vụ

Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Máy giúp thở

-         Thay thế Pin cho máy giúp thở Carescape R860- S/N: CBRV02410; CBRV02241; CBRW01350; CBRV02251.

4

máy

Bệnh viện Từ Dũ 

≤ 90 ngày từ ngày xác nhận đặt hàng

1

Máy giúp thở

-          Sửa chữa máy giúp thở Carescape R860- S/N: CBRV02241

-          Sửa chữa, khắc phục hiện tượng máy báo lỗi khi check out (leak > 500ml/p), không đo được thông số bộ dây thở và hoạt động sai lệch %O2

1

Cái

Bệnh viện Từ Dũ 

 ≤ 90 ngày từ ngày xác nhận đặt hàng