banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

25/03/2024

Thư mời chào giá

Bệnh viện Từ Dũ đang có nhu cầu chọn đơn vị thực hiện tiêu hủy tài liệu hết giá trị của BV Đợt 01 năm 2024, đồng thời thu mua tài liệu giấy đúng quy định như sau:

STT

Mặt hàng

ĐVT

Số lượng

Tiêu chuẩn kỹ thuật

 

I. Phòng Tài chính Kế toán:

Kg

Dự kiến  4.640

Công ty có trách nhiệm tự thanh toán các chi phí nhân công khuân vác, phương tiện chuyên chở tài liệu, hóa chất tiêu hủy thông tin và vệ sinh gọn gàng kho sau khi thu mua tài liệu giấy tại Bệnh viện

1

Chứng từ phiếu thu-chi từ tháng 01- tháng  12 năm 2001

Kg

Dự kiến  10

2

Chứng từ phiếu thu-chi từ tháng 01- tháng  12 năm 2002

Kg

Dự kiến  10

3

Chứng từ ngân hàng từ tháng 01- tháng 12 năm 2001

Kg

Dự kiến  10

4

Chứng từ ngân hàng từ tháng 01- tháng 12 năm 2002

Kg

Dự kiến  10

5

Phiếu xuất kho tiêu hao, ấn chỉ tháng 01- tháng 12 năm 2001

Kg

Dự kiến  5

6

Báo cáo nhập xuất kho vật tư từ tháng 01-tháng 12 năm 2001

Phiếu nhập kho từ tháng 01- tháng 12 năm 2001

Phiếu xuất kho, báo cáo kho thuốc từ tháng 01- tháng 12 năm 2001

Báo cáo nhập xuất kho y cụ từ tháng 01- tháng 12 năm 2001

Kg

Dự kiến  5

7

Phiếu xuất kho ấn chỉ từ tháng 01- tháng 12 năm 2002

Phiếu nhập kho y cụ từ tháng 01- tháng 12 năm 2002

Báo cáo kho y cụ từ tháng 01- tháng 12 năm 2002

Bảng tổng hợp nhập xuất tồn của các nguồn trong tháng từ tháng 01- tháng 12 năm 2002

Bảng tổng hợp nhập xuất tháng từ tháng 01- tháng 12 năm 2002

Kg

Dự kiến  5

8

Phiếu nhập kho thuốc từ tháng 01- tháng 12 năm 2002

Phiếu nhập kho hóa chất từ tháng 01- tháng 12 năm 2002

Phiếu nhập kho vật tư tiêu hao từ tháng 01- tháng 12 năm 2002

Kg

Dự kiến  5

Công ty có trách nhiệm tự thanh toán các chi phí nhân công khuân vác, phương tiện chuyên chở tài liệu, hóa chất tiêu hủy thông tin và vệ sinh gọn gàng kho sau khi thu mua tài liệu giấy tại Bệnh viện

9

Hóa đơn KCB theo yêu cầu ký hiệu AA/2010-T,

Hóa đơn bán hàng Ký hiệu AA/11P năm 2011

Vé thu tiền 20.000 đ Ký hiệu AA/2010-T năm 2011

Vé thu tiền 50.000 đ Ký hiệu AA/11P năm 2011

Vé thu tiền 120.000 đ Ký hiệu AA/11P năm 2011

Kg

Dự kiến  1.400

10

Hóa đơn KCB theo yêu cầu Mẫu số 02GTTT/002

Hóa đơn bán háng Mẫu số 02GTTT/001

Vé thu tiền 50.000 đ ký hiệu 02/VTT2/001

Vé thu tiền 80.000 đ ký hiệu 02/VTT2/003

Vé thu tiền 120.000 đ ký hiệu 02/VTT2/002

Kg

Dự kiến  1.500

11

Bảng kê chi phí thanh toán ra viện (từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2013)

Kg

Dự kiến  720

12

Bảng kê chi phí thanh toán ra viện BHYT nội trú & ngoại trú (mẫu số 38/BV-01) (từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2013)

Kg

Dự kiến  960

 

II. Phòng Kế hoạch Tổng hợp:

Kg

Dự kiến  8.000

13

Hồ sơ bệnh án nội trú thông thường năm 2013

(Tháng 07 đến tháng 12); từ mã số 30.000 đến số 96.985

Kg

Dự kiến  7.500

14

Hồ sơ bệnh án ngoại trú thông thường năm 2013

(Tháng 01 đến tháng 12); từ mã số 01 đến số 232.229

Kg

Dự kiến  500

 

III. Phòng Hành chính Quản trị:

Kg

Dự kiến  30

15

Bảng kê các quầy thu tiền hàng ngày tại Bệnh viện năm 2013 (Tháng 01 đến tháng 12)

Kg

Dự kiến  30

Tổng cộng

Dự kiến  12.670 Kg

 

 Kính mời các đơn vị tham gia chào giá.

- Bao gồm thuế VAT, vận chuyển…

- Hiệu lực : 60 ngày kể từ ngày báo giá.

- Tạm ứng : số tiền tương đương 13.000 Kg giấy.

- Thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản trong ngày tiến hành hoàn tất thu mua tài liệu giấy, thanh toán theo số lượng thực tế.

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 297 (gặp Thủy).                   

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày từ ngày 25/03/2024 đến 01/4/2024./.