banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

26/08/2022

Thư mời chào giá

Bệnh viện Từ Dũ có nhu cầu cung cấp dịch vụ “Bảo trì hệ thống lạnh khu N” như sau:

 

TT

NỘI DUNG

Đơn vị

tính

Số lần bảo trì

01

Bảo trì hệ thống lạnh khu N

Lần

01

 

Danh mục chi tiết theo file đính kèm

Kính mời các đơn vị tham gia chào giá.

Trong đó, bảng chào giá phải : 

- Bao gồm thuế VAT và các chi phí khác…

- Hiệu lực : 30 ngày kể từ ngày báo giá.

- Tạm ứng : không

- Thanh toán: chuyển khoản trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 235 (gặp lý) 

- Mọi thông tin về kỹ thuật, vui lòng liên hệ KS. Phi- ĐT: 0907417 455                               

- Thời gian đăng thông tin: từ ngày 26/8/2022 đến 28/8/2022

Trân trọng ./.

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

CN. PHẠM THANH HỮU

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CHI TIẾT ĐÍNH KÈM

 

Số

Nội dung chi tiết

Số lượng

A.    MÁY LẠNH CASSETTE ÂM TRẦN

 

I

TẦNG G

 

1

ML Daikin  - cassette 4HP

1

II

TẦNG 1 (khu khám dịch vụ)

 

1

ML Daikin  - Âm trần ống gió 2.5HP

1

2

ML Daikin  - cassette 5HP

1

3

ML Daikin   - cassette 5HP

1

4

ML Daikin  - cassette 4HP

1

5

ML Daikin  - cassette 4HP

1

6

ML Daikin   - cassette 4HP

1

7

ML Daikin   - Âm trần ống gió 2.5HP

1

8

ML Daikin  - cassette 4HP

2

9

ML General  - cassette 5HP

5

III

TẦNG 2 (khu khám dịch vụ)

 

1

ML Daikin  - Âm trần ống gió 2.5HP

1

2

ML Daikin   - cassette 4HP

1

3

ML Daikin   - cassette 4HP

1

4

ML Daikin   - cassette 4HP

1

5

ML Daikin   - cassette 4HP

1

6

ML Daikin   - cassette 5HP

1

7

ML Daikin   - cassette 4HP

1

8

ML Daikin   - cassette 5HP

1

9

ML Daikin  - cassette 4HP

2

10

ML General  - cassette 5HP

5

IV

TẦNG 3 (khoa xét nghiệm di truyền học)

 

1

ML Daikin   - cassette 5HP

1

2

ML Daikin   - cassette 5HP

2

3

ML Daikin   - cassette 4HP

2

4

ML Daikin   - cassette 5HP

1

5

ML Daikin   - cassette 5HP

1

6

ML Daikin  - cassette 5HP

1

7

ML Daikin   - cassette 4HP

1

8

ML Daikin   - cassette 4HP

1

9

ML Daikin   - cassette 4HP

1

V

TẦNG 4

 

1

ML Daikin   - Âm trần ống gió 5.5HP

1

2

ML Daikin   - Âm trần ống gió 5.5HP

1

3

ML Daikin   - Âm trần ống gió 5.5HP

1

4

ML Daikin   - cassette 4HP

1

5

ML Daikin   - Âm trần ống gió 2.5HP

1

6

ML Daikin   - Âm trần ống gió 2.5HP

1

7

ML Daikin   - Âm trần ống gió 2.5HP

1

8

ML Daikin   - Âm trần ống gió 2.5HP

1

9

ML Daikin   - Âm trần ống gió 2.5HP

1

10

ML Daikin   - cassette 3HP

1

11

ML Daikin   - cassette 3HP

1

12

ML Daikin   - Âm trần ống gió 2.5HP

1

13

ML Daikin   - Âm trần ống gió 3HP

1

14

ML Daikin   - Âm trần ống gió 3HP

1

 

TẦNG 4 (Phòng Mổ)

 

15

ML Daikin  - Âm trần ống gió 2.5HP

1

16

ML Daikin  - Âm trần ống gió 5HP

1

17

Tổ hợp dàn nóng 30 HP (Bao gồm: RXQ8TY1+RXQ10TY1+RXQ12TY1)

1

18

Hệ VRV, VRF dàn lạnh âm trần nối ống gió 5HP

5

19

Hệ VRV, VRF dàn lạnh âm trần nối ống gió 6HP

1

VI

TẦNG 5 (khoa hậu sản)

 

1

ML Daikin  - cassette 5HP

1

2

ML Daikin   - cassette 5HP

1

3

ML Daikin   - cassette 5HP

1

4

ML Daikin   - cassette 5HP

1

5

ML Daikin   - cassette 5HP

1

6

ML Daikin  - cassette 5HP

1

7

ML Daikin   - cassette 5HP

1

8

ML Daikin  - cassette 5HP

1

9

ML Daikin   - cassette 5HP

1

10

ML Daikin   - cassette 5HP

1

11

ML Daikin   - cassette 5HP

1

12

ML Daikin  - cassette 5HP

1

VII

TẦNG 6 (khoa hậu sản)

 

1

ML Daikin   - cassette 5HP

1

2

ML Daikin   - cassette 5HP

1

3

ML Daikin   - cassette 5HP

1

4

ML Daikin   - cassette 5HP

1

5

ML Daikin   - cassette 5HP

1

6

ML Daikin   - cassette 5HP

1

7

ML Daikin   - cassette 5HP

1

8

ML Daikin  - cassette 5HP

1

9

ML Daikin   - cassette 5HP

1

10

ML Daikin   - cassette 5HP

1

11

ML Daikin   - cassette 5HP

1

12

ML Daikin   - cassette 5HP

1

13

ML Daikin   - cassette 5HP

1

VIII

TẦNG 7 (khoa hậu sản)

 

1

ML Daikin   - cassette 5HP

1

2

ML Daikin   - cassette 5HP

1

3

ML Daikin   - cassette 5HP

1

4

ML Daikin   - cassette 5HP

1

5

ML Daikin   - cassette 5HP

1

6

ML Daikin   - cassette 5HP

1

7

ML Daikin   - cassette 5HP

1

8

ML Daikin   - cassette 5HP

1

9

ML Daikin   - cassette 5HP

1

10

ML Daikin   - cassette 5HP

1

11

ML Daikin   - cassette 5HP

1

12

ML Daikin   - cassette 5HP

1

13

ML Daikin  - cassette 5HP

1

IX

TẦNG 8 (khoa hậu sản)

 

1

ML Daikin  cục bộ - cassette 4HP

1

B.    MÁY LẠNH CỤC BỘ

 

1

Máy lạnh cục bộ 1HP-3HP (Thực hiện từ thứ 2 đến thứ 6)

210

2

Máy lạnh cục bộ 1HP-3HP (Thực hiện từ thứ 7 đến CN)

25