banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

10/09/2022

Thư mời chào giá

Bệnh viện Từ Dũ có nhu cầu cung cấp dịch vụ “Bảo trì vệ sinh hệ thống điều hòa không khí khu B-C” như sau:

 

TT

NỘI DUNG

Đơn vị

 tính

Số lần bảo trì

01

Bảo trì vệ sinh hệ thống điều hòa không khí khu B-C

Lần

01

 

(Danh mục chi tiết theo file đính kèm)

Kính mời các đơn vị tham gia chào giá.

Trong đó, bảng chào giá phải : 

- Bao gồm thuế VAT và các chi phí khác…

- Hiệu lực : 30 ngày kể từ ngày báo giá.

- Tạm ứng : không

- Thanh toán : chuyển khoản trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 235 (gặp lý) 

- Mọi thông tin về kỹ thuật, vui lòng liên hệ KS. Phi- ĐT: 0907417 455                               

- Thời gian đăng thông tin: từ ngày 10/9/2022 đến 13/9/2022

Trân trọng ./.

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

CN. PHẠM THANH HỮU

 

 

 

 

DANH MỤC CHI TIẾT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KHU B-C

 

Stt

Nội dung công việc

Công
suất

Số lượng
(Bộ)

 
 

Hầm

 

 

 

 

1

Công nghệ thông tin

6kW

2

 

Lầu Trệt

 

 

 

 

1

B.001

3,3kW

1

 

2

B.003

5,2kW

1

 

3

B.004

3,3kW

1

 

4

B.005

3,3kW

1

 

5

B.006

5,2kW

1

 

6

B.007

7,1kW

1

 

7

B.008

2,5kW

1

 

8

B.009

2,5kW

1

 

9

B.012

5,2kW

1

 

10

B.014

7,1kW

1

 

11

B.015

2,5kW

1

 

12

B.016

7,1kW

1

 

13

B.012BIS

10kW

1

 

14

B.012BIS

2,5kW

1

 

15

Khu bệnh nhân

10kW

1

 

16

Khu bệnh nhân

10kW

1

 

17

Khu bệnh nhân

10kW

1

 

18

Khu bệnh nhân

10kW

1

 

19

Hành lang

12,5kW

1

 

20

Hành lang

12,5kW

1

 

21

Khu theo dõi

12,5kW

1

 

22

Khu lưu bệnh thường

12,5kW

1

 

23

Phòng trực điều khiển

2,5kW

1

 

Lầu 1

 

 

 

 

1

Phòng dụng cụ

10kW

1

 

2

Phòng xử lý chai

10kW

1

 

3

Phòng pha sửa

10kW

1

 

4

Phòng y tế cơ quan

5,2kW

1

 

5

Phòng nhân viên nữ

5,2kW

1

 

6

Phòng hành chính

5,2kW

1

 

7

Phòng tư vấn dinh dưỡng

5,2kW

1

 

8

Phòng ăn nhân viên

10kW

1

 

9

Phòng ăn nhân viên

10kW

1

 

10

Phòng ăn nhân viên

10kW

1

 

11

Phòng ăn nhân viên

10kW

1

 

12

Phòng ăn nhân viên

10kW

1

 

13

Phòng ăn nhân viên

10kW

1

 

14

Phòng ăn nhân viên

10kW

1

 

15

Phòng ăn nhân viên

10kW

1

 

16

Phòng đồ dơ

3,3kW

1

 

17

Buồng sanh gia đình 1

5,2kW

1

 

18

Buồng sanh gia đình 2

3,3kW

1

 

19

Buồng sanh thương gia

3,3kW

1

 

20

Buồng sanh gia đình 4

3,3kW

1

 

21

Buồng sanh gia đình 5

3,3kW

1

 

22

Phòng đồ vải

2,5kW

1

 

23

Phòng Bác sĩ Nam

2,5kW

1

 

24

Phòng Nữ hộ sinh TPK

2,5kW

1

 

25

Phòng Bác sĩ Nữ

5,2kW

1

 

26

Phòng khám 2 bàn(1)

5,2kW

1

 

27

Phòng khám 2 bàn(2)

7,1kW

1

 

28

Phòng hậu sản

7,1kW

1

 

29

Phòng hậu sản

7,1kW

1

 

30

Phòng NHS

10kW

1

 

31

Phòng tiền sản

10kW

1

 

32

Phòng tiền sản

10kW

1

 

33

Phòng tiền sản

10kW

1

 

34

Phòng tiền sản

10kW

1

 

35

Phòng tiền sản

10kW

1

 

36

Phòng tiền sản

10kW

1

 

37

Phòng bệnh nặng

10kW

1

 

38

Phòng bệnh nặng

10kW

1

 

Lầu 3

 

 

 

 

1

B.301

7,1kW

1

 

2

B.302

10kW

1

 

3

B.303

10kW

1

 

4

B.303

10kW

1

 

5

B.303

10kW

1

 

6

B.303

10kW

1

 

7

B.304

5,2kW

1

 

8

B.305

2,5kW

1

 

9

B.306

3,3kW

1

 

10

B.307

12,5kW

1

 

11

B.307

12,5kW

1

 

12

B.308

10kW

1

 

13

B.308

10kW

1

 

14

B.309

10kW

1

 

15

B.310

10kW

1

 

16

B.311

10kW

1

 

17

B.312

12,5kW

1

 

18

B.312BIS

10kW

1

 

19

Phòng hành chính

5,2kW

1

 

20

Phòng hành chính

10kW

1

 

21

Phòng ban chủ nhiệm

2,5kW

1

 

22

B314

7,1kW

1

 

23

B315

10kW

1

 

24

B316

10kW

1

 

25

B317

10kW

1

 

26

B318

10kW

1

 

27

B319

6,0kW

1

 

28

B320

10kW

1

 

29

B321

10kW

1

 

30

B322

10kW

1

 

31

B323

10kW

1

 

Lầu 4

 

 

 

 

1

B.401

10kW

1

 

2

B.402

10kW

1

 

3

B.403

10kW

1

 

4

B.404

10kW

1

 

5

B.405

10kW

1

 

6

B.406

5,2kW

1

 

7

B.407

3,3kW

1

 

8

B.408

2,5kW

1

 

9

B.409

5,2kW

1

 

10

B410

5,2kW

1

 

11

B.411

5,2kW

1

 

12

B.412

5,2kW

1

 

13

B.412 BIS

5,2kW

1

 

14

B.414

10kW

1

 

15

B.415

10kW

1

 

16

B.416

10kW

1

 

17

B.417

10kW

1

 

18

B.418

10kW

1

 

19

B.419

10kW

1

 

20

B.420

10kW

1

 

21

B.421

7,1kW

1

 

22

B.422

10kW

1

 

23

B.423

10kW

1

 

24

B.424

10kW

1

 

25

B.425

10kW

1

 

26

B.426

10kW

1

 

27

B.427

10kW

1

 

28

B.428

10kW

1

 

29

B.429

10kW

1

 

30

B.430

10kW

1

 

31

B.431

10kW

1

 

32

Phòng đào tạo

10kW

1

 

33

Phòng khám

5,2kW

1

 

Lầu 5

 

 

 

 

1

B.501

5,2kW

1

 

2

B502

5,2kW

1

 

3

B.503

3,3kW

1

 

4

B.504

10kW

1

 

5

B.505

10kW

1

 

6

B.506

10kW

1

 

7

B.507

10kW

1

 

8

B.508

10kW

1

 

9

B.509

2,5kW

1

 

10

B.510

3,3kW

1

 

11

B.511

7,1kW

1

 

12

B.512

5,2kW

1

 

13

B.512BIS

5,2kW

1

 

14

B.514

5,2kW

1

 

15

B.515

5,2kW

1

 

16

B.516

7,1kW

1

 

17

B.516

7,1kW

1

 

18

B.517

10kW

1

 

19

B.518

10kW

1

 

20

B.519

10kW

1

 

21

B.520

10kW

1

 

22

B.521

10kW

1

 

23

B.522

2,5kW

1

 

24

B.523

10kW

1

 

25

B.524

10kW

1

 

26

B.525

10kW

1

 

27

B.525

10kW

1

 

28

B.526

10kW

1

 

29

B.526

10kW

1

 

30

B.527

10kW

1

 

31

B.528

10kW

1

 

32

B.529

10kW

1

 

33

Phòng trực

6,0kW

1

 

34

Phòng giao ban

10kW

1

 

35

Phòng nhân viên

5,0kW

1

 

Lầu 6

 

 

 

 

1

B601

10kW

1

 

2

B602

10kW

1

 

3

B603

10kW

1

 

4

B604

10kW

1

 

5

B605

10kW

1

 

6

B606

10kW

1

 

7

B607

5,2kW

1

 

8

B608

2,5kW

1

 

9

B609

3,3kW

1

 

10

B610

7,1kW

1

 

11

B611

5,2kW

1

 

12

B612

5,2kW

1

 

13

B612BIS

5,2kW

1

 

14

B614

5,2kW

1

 

15

B615

7,1kW

1

 

16

B615

10kW

1

 

17

B616

10kW

1

 

18

B617

10kW

1

 

19

B618

10kW

1

 

20

B619

10kW

1

 

21

B620

10kW

1

 

22

B621

10kW

1

 

23

B.622

5,2kW

1

 

24

B623

10kW

1

 

25

B624

10kW

1

 

26

B624

10kW

1

 

27

B.625

10kW

1

 

28

B.625

10kW

1

 

29

B626

10kW

1

 

30

B627

10kW

1

 

31

B628

10kW

1

 

32

B628

10kW

1

 

33

Phòng nhân viên khoa

10kW

1

 

Lầu 7

 

 

 

 

1

B.701

5,2kW

1

 

2

B.702

7,1kW

1

 

3

B.703

10kW

1

 

4

B.703

10kW

1

 

5

B.704

10kW

1

 

6

B.705

10kW

1

 

7

B.706

5,2kW

1

 

8

B.707

2,5kW

1

 

9

B.708

3,3kW

1

 

10

B.709

7,1kW

1

 

11

B.710

5,2kW

1

 

12

B.711

5,2kW

1

 

13

B.712

5,2kW

1

 

14

B.712BIS

5,2kW

1

 

15

B.714

10kW

1

 

16

B.715

10kW

1

 

17

B.716

10kW

1

 

18

B.717

10kW

1

 

19

B.718

10kW

1

 

20

B.719

6,0kW

1

 

21

B.720

5,2kW

1

 

22

B.721

5,2kW

1

 

23

B.722

5,0kW

1

 

24

B.723

10kW

1

 

25

B.729

10kW

1

 

26

B.730

10kW

1

 

27

B.731

2,5kW

1

 

28

Phòng hành chính

10kW

1

 

29

Phòng trực

5,2kW

1

 

30

B724

10kW

1

 

31

B725

10kW

1

 

32

B726

10kW

1

 

33

B727

10kW

1

 

34

B728

10kW

1

 

35

Phòng nhân viên

10kW

1

 

Lầu 8

 

 

 

 

1

B801

10kW

1

 

2

B802

10kW

1

 

3

B803

5,0kW

1

 

4

B804

10kW

1

 

5

B805

10kW

1

 

6

B806

10kW

1

 

7

B807

10kW

1

 

8

B808

10kW

1

 

9

B809

10kW

1

 

10

B810

10kW

1

 

11

Phòng nhân viên

10kW

1

 

12

Phòng trực

7,1kW

1