banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

27/04/2022

Thư mời chào giá

Kính gửi: Quý Bệnh viện.

Phòng Hành chính quản trị- Bệnh viện Từ Dũ chuẩn bị tổ chức khám bệnh nghề nghiệp 2022 cho CC- VC- NLĐ đang làm việc tại bệnh viện, khu vực nguy cơ theo nội dung Thông tư số 28/2016/TT- BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y Tế.

Bệnh viện Từ Dũ sẽ chuẩn bị các nội dung sau:

Hồ sơ khám sức khỏe tổng quát định kỳ năm 2022 theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế.

Khai hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp theo mẫu

Thời gian dự kiến khám: từ 03/10/2022 đến 07/10/2022 theo giờ hành chính.

Nơi khám: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số người khám: 969 người.

Thời gian nhận báo giá: từ  07 giờ 00 ngày 27/04/2022 đến  16 giờ 00 ngày 29/04/2022.

Quý Bệnh viện báo giá đã bao gồm thuế GTGT (theo mẫu đính kèm).

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Hộ sinh Truyền SĐT: 0907.667.796

Sau khi có kết quả xét thầu chúng tôi sẽ mời Quý bệnh viện ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng theo quy trình của Bệnh viện Từ Dũ.

Trân trọng ./.

                                       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2022

                                                      P. HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ