banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

01/10/2021

Thư mời chào giá

Bệnh viện Từ Dũ có nhu cầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ như sau:

STT

MẶT HÀNG/DỊCH VỤ

ĐVT

SỐ LƯỢNG

NGUỒN GỐC/ XUẤT XỨ

1

Bảo trì hệ thống lạnh khu N gồm máy Cassette âm trần và máy cục bộ treo tường

(Xem danh sách máy lạnh  đính kèm)

Hạng mục

01

 

Kính mời các đơn vị tham gia chào giá.

Trong đó, bảng chào giá phải : 

- Bao gồm thuế VAT và các chi phí khác…

- Hiệu lực : 30 ngày kể từ ngày báo giá.

- Tạm ứng : không

- Thanh toán: chuyển khoản trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 235 (gặp Ngọc Ánh)  

- Mọi thông tin về kỹ thuật, vui lòng liên hệ KS.Phi – 0907.417.455            

- Thời gian đăng thông tin: từ ngày 01/10/2021 đến 08/10/2021.

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày đăng thông tin đến 16 giờ ngày 08/10/2021.

Trân trọng ./.

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

CN. PHẠM THANH HỮU

 

 

 


DANH SÁCH MÁY LẠNH THUỘC HỆ THỐNG LẠNH KHU N

(GỒM MÁY CASSETTE ÂM TRẦN VÀ MÁY CỤC BỘ)

 

Số

Nội dung chi tiết

Số lượng

Ghi chú

  1. A.     MÁY LẠNH CASSETTE ÂM TRẦN 

 

  1. I.       TẦNG G 

 

 

1

ML Daikin  - cassette 4HP

1

 Nhà thuốc

II

TẦNG 1 (khu khám dịch vụ)

 

 

1

ML Daikin  - Âm trần ống gió 2.5HP

1

Phòng 101

2

ML Daikin  - cassette 5HP

1

Phòng 102

3

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 104

4

ML Daikin  - cassette 4HP

1

Phòng 106

5

ML Daikin  - cassette 4HP

1

Phòng 109

6

ML Daikin   - cassette 4HP

1

Phòng 112

7

ML Daikin   - Âm trần ống gió 2.5HP

1

Phòng 115

8

ML Daikin  - cassette 4HP

2

Phòng 123

9

ML General - cassette 5 HP

5

Hành lang

III

TẦNG 2 (khu khám dịch vụ)

 

 

1

ML Daikin  - Âm trần ống gió 2.5HP

1

Phòng 201

2

ML Daikin   - cassette 4HP

1

Phòng 202

3

ML Daikin   - cassette 4HP

1

Phòng 206

4

ML Daikin   - cassette 4HP

1

Phòng 208

5

ML Daikin   - cassette 4HP

1

Phòng 211

6

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 213

7

ML Daikin   - cassette 4HP

1

Phòng 220

8

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng xét nghiệm

9

ML Daikin  - cassette 4HP

2

10

ML General - cassette 5 HP

5

Hành lang

IV

TẦNG 3 (khoa xét nghiệm di truyền học)

 

1

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 303

2

ML Daikin   - cassette 5HP

2

Phòng 304

3

ML Daikin   - cassette 4HP

2

Phòng 307

4

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 308

5

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 309

6

ML Daikin  - cassette 5HP

1

Phòng 310

7

ML Daikin   - cassette 4HP

1

Phòng 313

8

ML Daikin   - cassette 4HP

1

Phòng 317

9

ML Daikin   - cassette 4HP

1

Phòng 318

V.I

TẦNG 4 (khoa tạo hình thẩm mỹ)

 

 

1

ML Daikin   - Âm trần ống gió 5.5HP

3

Khoa tạo hình thẩm mỹ

2

ML Daikin   - cassette 4HP

1

Khoa tạo hình thẩm mỹ

3

ML Daikin   - Âm trần ống gió 2.5HP

6

Khoa tạo hình thẩm mỹ

4

ML Daikin   - cassette 3HP

4

Khoa tạo hình thẩm mỹ

V.II

TẦNG 4 (Phòng Mổ)

 

 

1

ML Daikin  - Âm trần ống gió 2.5HP

1

Phòng Mổ

2

ML Daikin  - Âm trần ống gió 5HP

1

Phòng Mổ

3

Tổ hợp dàn nóng 30 HP (Bao gồm: RXQ8TY1+RXQ10TY1+RXQ12TY1)

1

Phòng Mổ

4

Hệ VRV. VRF dàn lạnh âm trần nối ống gió 5HP

5

Phòng Mổ

5

Hệ VRV. VRF dàn lạnh âm trần nối ống gió 6HP

1

Phòng Mổ

VI

TẦNG 5 (khoa hậu sản)

 

 

1

ML Daikin  - cassette 5HP

1

Phòng 501

2

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 502

3

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 503

4

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 504

5

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 507

6

ML Daikin  - cassette 5HP

1

Phòng 508

7

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 509

8

ML Daikin  - cassette 5HP

1

Phòng 510

9

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 511

10

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 513

11

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 516

12

ML Daikin  - cassette 5HP

1

Phòng  tư  vấn

VII

TẦNG 6 (khoa hậu sản)

 

 

1

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 601

2

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 602

3

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 603

4

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 604

5

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 605

6

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 607

7

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 608

8

ML Daikin  - cassette 5HP

1

Phòng 609

9

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 610

10

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 611

11

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 613

12

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 615

13

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 616

VIII

TẦNG 7 (khoa hậu sản)

 

 

1

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 701

2

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 702

3

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 703

4

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 704

5

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 705

6

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 707

7

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 708

8

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 709

9

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 710

10

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 711

11

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 713

12

ML Daikin   - cassette 5HP

1

Phòng 715

13

ML Daikin  - cassette 5HP

1

Phòng 716

IX

TẦNG 8 (khoa hậu sản)

 

 

1

ML Daikin  cục bộ - cassette 4HP

1

Khoa hậu sản

 

  1. MÁY LẠNH CỤC BỘ

 

 

1

Máy lạnh cục bộ 1HP-3HP (Thực hiện từ thứ 2 đến thứ 6)

200

 

2

Máy lạnh cục bộ 1HP-3HP (Thực hiện từ thứ 7 đến CN)

35