banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

24/12/2020

Thư mời chào giá

Bệnh viện Từ Dũ có nhu cầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ: Bảo trì máy lạnh cục bộ khu 284 Cống Quỳnh và M1 (Khu phòng bệnh)như sau:

Stt

VỊ TRÍ

LOẠI

ĐVT

Số lượng

 

KHU E -Tầng trệt khoa dược

 

 

 

1

Phòng pha chế dùng ngoài

ML daikin

Cái

3

2

Phòng trực dược

ML daikin

Cái

1

3

kho lạnh

ML daikin

Cái

1

4

kho lẻ

ML daikin

Cái

2

5

phòng kho thuốc chẵn

ML daikin

Cái

3

6

Phòng giao ban

ML daikin

Cái

1

7

Kho hóa chất

ML daikin

Cái

1

8

Kho hồ sơ

ML daikin

Cái

1

9

Phòng thông tin thuốc( Dược lâm sàn)

ML daikin

Cái

1

10

Thống kê tiếp liệu - phòng kế toán nhà thuốc

ML daikin

Cái

1

11

Kho chẵn nhà thuốc

ML daikin

Cái

1

 

KHU E -Tầng 1

 

 

 

1

Phòng 100

ML daikin

Cái

1

2

Phòng 102

ML daikin

Cái

1

3

Phòng 104

ML daikin

Cái

1

4

Phòng 106

ML daikin

Cái

1

5

Phòng 108

ML daikin

Cái

1

6

Phòng 110

ML daikin

Cái

1

7

Phòng 112

ML daikin

Cái

1

8

Phòng 114

ML daikin

Cái

1

9

Phòng 115

ML daikin

Cái

1

10

Phòng 113

ML daikin

Cái

1

11

Phòng 111

ML daikin

Cái

1

12

Phòng 109

ML daikin

Cái

1

13

Phòng 107

ML daikin

Cái

1

14

Phòng 105

ML daikin

Cái

1

15

Phòng 103

ML daikin

Cái

1

16

Phòng 101

ML daikin

Cái

1

 

KHU E -Tầng 2 khoa xét nghiệm

 

 

 

1

Phòng vi sinh

ML Daikin

Cái

2

2

Phòng nhân viên nam

ML daikin

Cái

1

3

Phòng nhân viên nữ

ML Lg

Cái

1

4

Phòng trưởng khoa

ML daikin

Cái

1

5

Phòng nhận mẫu

ML Daikin

Cái

2

6

Phòng giao ban

ML panasonic

Cái

1

7

Phòng vi sinh miễn dịch

ML Daikin

Cái

1

8

Phòng kho hóa chất

ML Daikin

Cái

1

9

Phòng vi sinh

ML daikin

Cái

2

10

Phòng HIV

ML daikin

Cái

1

11

Phòng HIV

ML panasonic

Cái

1

 

KHU E - Tầng 3, Khoa UBPK (MOLE)

 

 

 

1

Phòng phám

ML daikin

Cái

1

2

Phòng Hóa Trị

ML daikin

Cái

1

3

Phòng khám

ML sanyo

Cái

1

4

Phòng trực

ML daikin

Cái

1

5

Phòng trực

ML panasonic

Cái

1

6

Phòng 401

ML daikin

Cái

1

7

Phòng 400

ML daikin

Cái

1

8

P Điều trị

ML  daikin

Cái

1

9

Phòng 404

ML Carrier

Cái

1

10

Phòng nhân viên

ML sanyo

Cái

1

11

Phòng nhân viên

ML daikin

Cái

1

12

P. Điều trị ngoại trú

ML daikin

Cái

2

13

Phòng 402

ML panasonic

Cái

1

14

Phòng 403

ML panasonic

Cái

1

 

LÀNG HOÀ BÌNH- TẦNG 1

 

 

 

1

Phòng công nghệ thông tin

ML Daikin

Cái

1

2

Phòng vật lý trị liệu

ML panasonic

Cái

1

3

Phòng vật lý trị liệu

ML panasonic

Cái

1

4

Phòng vật lý trị liệu

ML panasonic

Cái

1

5

Phòng vật lý trị liệu

ML panasonic

Cái

1

6

Phòng công nghệ thông tin

ML panasonic

Cái

1

7

Phòng công nghệ thông tin

ML panasonic

Cái

1

8

Phòng công nghệ thông tin

ML Daikin

Cái

1

9

Phòng công nghệ thông tin

ML Daikin

Cái

1

 

KHU A- TẦNG TRỆT

 

 

 

1

Phòng chứng sinh

Mitshubishi

Cái

1

2

Phòng bảo hiểm y tế

ML daikin

Cái

1

3

Phòng 02 nhũ ảnh

ML daikin

Cái

1

4

X Quang- p 3

ML Carrier

Cái

1

5

X Quang- p 5

ML Carrier

Cái

1

6

X Quang- p 6

ML Carrier

Cái

1

7

Thủ thuật sản A

ML Carrier

Cái

1

8

X Quang- p 2

ML Carrier

Cái

1

9

X Quang- p 1

ML Carrier

Cái

1

10

X Quang- p 1

ML daikin

Cái

1

11

X Quang- p 1

ML panasonic

Cái

1

12

X Quang số 4

ML daikin

Cái

1

13

X Quang số 4

ML sanyo

Cái

1

14

Trực siêu âm X Quang

ML panasonic

Cái

1

15

Trực siêu âm X Quang

ML panasonic

Cái

1

16

Phòng nhân viên cấp cứu

ML Carrier

Cái

2

17

Buồng trưởng khoa sản A ( p. giao ban)

ML daikin

Cái

1

18

Buồng máy sản A

ML Carrier

Cái

2

19

Tài vụ

ML daikin

Cái

1

20

Tài vụ

ML daikin

Cái

1

21

Phòng trực sản A

ML Daikin

Cái

1

22

Phòng nhân viên

ML Daikin

Cái

1

23

Phòng A100

ML Daikin

Cái

1

24

Phòng A102

ML Daikin

Cái

1

25

Phòng A103

ML Daikin

Cái

1

26

Phòng A104

ML Daikin

Cái

1

27

Phòng A105

ML Daikin

Cái

3

28

Phòng A106

ML Daikin

Cái

1

29

Phòng A107

ML Daikin

Cái

2

30

Phòng A108

ML Daikin

Cái

1

31

Phòng 109 sản A

ML Carrier

Cái

3

32

Phòng A110

ML Daikin

Cái

1

33

Phòng A.111

ML Daikin

Cái

1

34

Phòng A112

ML Daikin

Cái

1

35

Phòng A113

ML Daikin

Cái

1

36

Phòng A117

ML Daikin

Cái

1

37

Phòng A119

ML Daikin

Cái

1

38

Phòng A121

ML Daikin

Cái

1

39

Phòng A123

ML Daikin

Cái

1

40

Phòng A125

ML Daikin

Cái

1

41

Phòng tiền phẫu 1

ML Sharp

Cái

1

42

Phòng A127

ML Daikin

Cái

1

43

Phòng A115

ML Daikin

Cái

1

44

Buồng khám sản A

ML Toshiba

Cái

1

45

Phòng A114

ML Carrier

Cái

1

 

KHU A- TẦNG 1

 

 

 

1

Phòng BS nữ

ML Daikin

Cái

1

2

Phòng BS nam

ML panasonic

Cái

1

3

Phòng sơ sinh 2

ML Carrier

Cái

1

4

Phòng Sơ Sinh P16

ML daikin

Cái

1

5

Phòng sơ sinh 1

ML Carrier

Cái

1

6

Phòng giao ban

ML panasonic

Cái

1

7

Phòng huấn luyện

ML Sanyo

Cái

1

8

Phòng điều dưỡng nữ 1

ML daikin

Cái

1

9

Phòng sơ sinh P15

ML daikin

Cái

1

10

Phòng tài vụ

ML Carrier

Cái

1

11

P. Tiêm thuốc

ML Carrier

Cái

1

12

Phòng 13

ML carrier

Cái

1

13

Phòng Kangaroo 1

ML daikin

Cái

1

14

Phòng Kangaroo 2

ML daikin

Cái

1

15

Phòng trực

ML daikin

Cái

2

16

Phòng 11

ML daikin

Cái

1

17

Phòng 12

ML daikin

Cái

1

18

Phòng 14

ML daikin

Cái

1

19

Phòng pha thuốc

ML daikin

Cái

1

20

Phòng 3

ML daikin

Cái

1

21

Phòng nhân viên

ML daikin

Cái

1

22

Phòng tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ

ML daikin

Cái

1

23

Khoa sơ sinh

ML Toshiba (loại VRV)

Cái

3

24

Buồng hậu sản phòng sanh

ML daikin

Cái

1

 

KHU A- TẦNG 2

 

 

 

1

Phòng trưởng khoa hậu phẩu

ML Carrier

Cái

1

2

Phòng trực

ML reetech

Cái

2

3

Phòng đồ vải

ML daikin

Cái

1

4

Phòng khám hậu phẩu

ML Carrier

Cái

1

5

P. nhân viên

ML panasonic

Cái

1

6

Phòng bác sĩ trưởng khoa

ML sanyo

Cái

1

7

Phòng 301

ML Carrier

Cái

1

8

Phòng 304 hậu phẩu

ML Carrier

Cái

1

9

Phòng 303 hậu phẩu

ML Carrier

Cái

1

10

Phòng 303 hậu phẩu

ML panasonic

Cái

1

11

Phòng 302 hậu phẩu

ML panasonic

Cái

1

12

Phòng 300 hồi sức (da kề da)

ML daikin

Cái

1

13

Phòng 305 hậu phẩu

ML daikin

Cái

1

14

Phòng 305 hậu phẩu

ML daikin

Cái

1

15

Phòng 305 hậu phẩu

ML daikin

Cái

1

16

Phòng 306 hậu phẩu

ML daikin

Cái

3

20

Phòng 308

ML daikin

Cái

1

21

Phòng 309

ML daikin

Cái

1

22

Phòng 307

ML daikin

Cái

1

 

KHU G TẦNG TRỆT

 

 

 

1

Phòng hành chính

ML daikin

Cái

2

2

Phòng đóng gói

ML daikin

Cái

1

3

Phòng kỹ thuật cao

ML daikin

Cái

1

4

Phòng giao nhận

ML daikin

Cái

1

5

Phòng đóng gói

ML daikin

Cái

1

 

KHOA CHỐNG NHIỄM KHUẨN

 

 

1

Nhà rác

 

Cái

1

2

Nhà rác

 

Cái

1

 

KHOA GIẢI PHẪU BỆNH LÝ

 

 

 

1

Nhà đại thể

ML daikin

Cái

1

2

Phòng lưu trữ bệnh phẩm

Ml reetech

Cái

1

 

KHU H TẦNG TRỆT

 

 

 

1

BSTK Cấp cứu

Ml reetech

Cái

1

2

Huấn luyện cấp cứu

ML daikin

Cái

1

3

Phòng máy PS1

ML daikin

Cái

1

4

Cấp cứu- phòng khám 3+4

ML daikin

Cái

1

5

Cấp cứu nhận bệnh

ML tủ đứng Đaikinh

Cái

1

LẦU 1 VÀ LẦU 2 KHU H

 

 

 

 

LẦU 1 -Khu vực phòng mổ

 

 

 

1

Máy lạnh giấu trần ống gió

ML daikin

Cái

2

 

LẦU 2

 

 

 

1

Phòng 1

ML daikin

Cái

1

2

Phòng 2

ML daikin

Cái

1

3

Phòng 17

ML daikin

Cái

1

4

Phòng 18

ML daikin

Cái

1

5

Phòng 19

ML daikin

Cái

1

6

Phòng 20

ML daikin

Cái

1

7

Phòng 21

ML daikin

Cái

1

8

Phòng 22

ML daikin

Cái

1

9

Phòng dụng cụ

ML daikin

Cái

1

10

Phòng trực BS nữ

ML daikin

Cái

1

11

Phòng trực BS nam

ML daikin

Cái

1

12

phòng trực nữ hộ sinh hồi sức

ML daikin

Cái

1

13

phòng trực nữ hộ sinh p. mổ

ML daikin

Cái

1

14

phòng ăn,

ML daikin

Cái

1

15

phòng thuốc

ML daikin

Cái

1

16

P KTV Nam

ML daikin

Cái

1

17

P Tư vấn

ML daikin

Cái

1

18

Phòng bác sĩ trưởng khoa

ML daikin

Cái

1

19

Phòng trực nữ hộ sinh phòng mổ

ML daikin

Cái

1

20

Phòng tiền mê

ML daikin

Cái

1

 

Kính mời các đơn vị tham gia chào giá.

Trong đó, bảng chào giá phải : 

- Bao gồm thuế VAT và các chi phí khác…

- Hiệu lực : 30 ngày kể từ ngày báo giá.

- Tạm ứng : không

- Thanh toán : chuyển khoản trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 235 (gặp Ngọc ánh) 

- Mọi thông tin về kỹ thuật, vui lòng liên hệ KS. Phi- ĐT: 0907417 455                               

- Thời gian đăng thông tin: từ ngày 24/12/2020  đến 28/12/2020

Trân trọng ./.

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

CN. PHẠM THANH HỮU