banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Thông báo mời thầu Mua sắm thuốc bổ sung năm 2022-2023 (Lần 3)

Căn cứ Quyết định số 16010/QĐ-SYT ngày 14/9/2023 của Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc bổ sung năm 2022 - 2023 (lần 3) của Bệnh viện Từ Dũ.

Bệnh viện Từ Dũ có kế hoạch tổ chức Mua sắm thuốc bổ sung năm 2022 - 2023 (lần 3), gói thầu thuốc generic theo hình thức chỉ định thầu rút gọn; sử dụng nguồn vốn là nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác.

Bệnh viện trân trọng thông báo các nhà thầu có khả năng cung cấp mặt hàng thuốc cho gói thầu nêu trên tham dự thầu (danh sách đính kèm).

  Đồng thời, nhà thầu cung cấp các giấy tờ để chứng minh năng lực, kinh nghiệm cũng như hồ sơ pháp lý của sản phẩm, bao gồm:

+ Đơn đề xuất (theo mẫu đính kèm).

+ Biểu giá dự thầu (theo mẫu đính kèm).

+ Giấy phép kinh doanh.

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

+ Bảng kê khai hợp đồng tương tự (theo mẫu đính kèm).

+ Giấy phép lưu hành sản phẩm (kèm công văn gia hạn nếu có).

(Nếu có thay đổi thông tin so với Giấy phép lưu hành sản phẩm như tên thuốc, tên cơ sở sản xuất, địa chỉ cơ sở sản xuất, quy cách đóng gói, mẫu nhãn, … nhà thầu bắt buộc phải nộp Công văn/Quyết định điều chỉnh của Cục Quản lý Dược đính kèm).

+ Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Hạn chót nộp hồ sơ: 11 giờ 00 phút ngày 18/9/2023 tại khoa Dược – Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng./.