banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

12/10/2023

Thông báo Mời nhà thầu tham dự mua sắm trực tiếp

Gói thầu thuốc generic thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2022-2023 (lần 4)    

 

- Bên mời thầu: Bệnh viện Từ Dũ

- Gói thầu thuốc generic

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước; nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; các nguồn thu hợp pháp khác.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trực tiếp.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 08 giờ 30 phút, thứ Ba ngày 17 tháng 10 năm 2023 đến trước 08 giờ 30 phút, thứ Ba ngày 24 tháng 10 năm 2023 (giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Bệnh viện Từ Dũ, Khoa Dược.

  Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

  Điện thoại: (028) 54042829-293.

- Hồ sơ yêu cầu được phát hành miễn phí.

- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Bệnh viện Từ Dũ, Khoa Dược, 284 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 24 tháng 10 năm 2023

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 24 tháng 10 năm 2023.

Bệnh viện Từ Dũ kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có khả năng cung cấp các mặt hàng thuốc cho gói thầu nêu trên tham dự mua sắm trực tiếp./.