banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

15/11/2023

Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2022 – 2023 (lần 2).

* Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm