banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
TB 2 - VP - P1-01.jpg
HN Sản Phụ khoa Việt - Pháp lần thứ 16 (bài báo cáo)

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

TB 2 - VP - P1-01.jpg
Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 16, ngày 19-20/5/2016 (TB lần 2)
banner-song-thai.jpg
Hội thảo tập huấn phẫu thuật nội soi điều trị hội chứng truyền máu song thai

Thời gian: 13.00 đến 16.30 giờ, thứ tư ngày 30.3.2016

                  07.30 đến 16.30 giờ, thứ năm ngày 31.3.2016

Địa điểm: Hội trường giao ban – Bệnh viện Từ Dũ

Báo cáo viên – Phẫu thuật viên chính: GS. Yves Ville

tm.jpg
Hội thảo khoa học điều dưỡng Việt – Úc lần thứ 8 năm 2016 (Thư mời)
TB - P1-01.jpg
Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 16, ngày 19-20/5/2016 (TB lần 1)

Thời gian: 19 - 20/5/2016
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace

Logotudu.jpg
HN Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15, ngày 14-15/5/2015 (Bài báo cáo)

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

HN Sản Phụ Khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương, lần thứ 14, ngày 22-23/5/2014 (Tài liệu)

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Hội thảo Điều dưỡng Việt - Úc, lần thứ 6 (ngày 18-2-2014)

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Hội thảo Sàng lọc Chẩn đoán trước sinh - sơ sinh, lần 7, ngày 19-12-2013

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Bài báo cáo HN Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 13

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

...
45678910
...