banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
TB - P1-01.jpg
Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 16, ngày 19-20/5/2016 (TB lần 1)

Thời gian: 19 - 20/5/2016
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace

Logotudu.jpg
HN Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15, ngày 14-15/5/2015 (Bài báo cáo)

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

HN Sản Phụ Khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương, lần thứ 14, ngày 22-23/5/2014 (Tài liệu)

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Hội thảo Điều dưỡng Việt - Úc, lần thứ 6 (ngày 18-2-2014)

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Hội thảo Sàng lọc Chẩn đoán trước sinh - sơ sinh, lần 7, ngày 19-12-2013

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Bài báo cáo HN Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 13

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Hội thảo Sàng lọc trước sinh và sau sinh, ngày 15-12-2012

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Bái báo cáo Hội nghị Chu sinh – Sơ sinh, ngày 24 tháng 11 năm 2012

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm.

Bài báo cáo HN Gây mê hồi sức chuyên ngành Sản Phụ khoa lần thứ 9, ngày 06-10-12

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file đính kèm

Bài báo cáo HN Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12, ngày 10-11/5/2012

Nội dung các bài báo cáo vui lòng tải file đính kèm.

1234567
...