banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Sức khỏe mang thai

Hỏi - 27/03/2017

Em mang bầu đi siêu âm BS bảo thai được 07 tuần nhưng không thấy túi thai và tim thai đề nghị phải bỏ. Vợ chồng em không iết làm sao

Trả lời

Chào bạn

Siêu âm lại sau 1 tuần hay siêu âm lại ở cơ sở khác. Nếu kết luận giống như vậy thì bỏ thai thôi bạn ạ. 

ThS. BS. Phan Thanh Bình
K. Chăm sóc trước sinh