banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Song thai

Hỏi - 22/03/2017

Em mang song thai 36 tuần 4 ngày.... Mà em xem nghe toàn sinh tốt nhất là 37 tuần.... Nhưng sao em đi khám bác sĩ hẹn thứ 6 này tái khám... Nhưng không nghe cho sinh sớm hay em cũng không thấy dấu hiệu của sắp sinh nữa.... Thường song thai là sinh mổ hay sinh thường và bao nhiêu tuần sinh là tốt nhất vậy bác sĩ

Trả lời

Chào bạn

Sinh thường hay sinh mổ trong song thai tùy thuộc vào vị thế nằm của 2 thai nhi. Nếu cả hai thai đều ngôi thuận hay thai thứ nhất ngôi thuận thì thường sẽ sinh thường. Tuy nhiên nếu bạn có các yếu tố khác như lần trước sinh mổ, khung xương chậu hẹp, thai to,… thì sẽ sinh mổ. Tuổi thai khi sinh mổ tốt nhất vào khoảng > 39 tuần. 

ThS. BS. Phan Thanh Bình
K. Chăm sóc trước sinh