banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Khám sàn lọc trước khi mang thai

Hỏi - 26/10/2016

Chào!

Vợ chồng em muốn khám sàn lọc trước khi mang thai, không biết kinh phí bao nhiêu? Thời gian khám trong bao lâu?

Trả lời

Chào bạn

Thời gian khám có thể khoảng 1 buổi hay hơn, chi phí tùy thuộc vào tiền căn bệnh của 2 vợ chồng có thể tầm vài triệu đồng.

ThS. BS. Phan Thanh Bình
K. Chăm sóc trước sinh