banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Kết quả xét nghiệm máu

Hỏi - 08/10/2016

Bác sĩ cho em hỏi, lúc thai 12 tuần em có đi làm xét nghiệm máu tổng hợp và Doubletest theo yêu cầu của bác sĩ. Sau khi lấy kết quả xét nghiệm bác sĩ có xem qua nhưng chỉ quan tâm chủ yêu đến phần nguy cơ NTS và Rubella và cho biết kết quả là bình thường. Nhưng sau này coi lại kết quả xét nghiệm huyết học em thấy có một vài chỉ số không nằm trong mức cho phép. WBC 7.34 (4.4 - 10.9) 10^9/L Neu 67.2 (37 - 80) % Neu # 4.93 (1.9 - 7.9) 10^9/L Lym 25.9 (25 - 45) % Lym # 1.9 (1.3 - 3.6) 10^9/L Mono 6 (1 - 9) % Mono # 0.49 (0.2 - 0.5) 10^9/L Eos 0.1 (0 - 7) % Eos # 0.01 (0 - 0.4) 10^9/L Baso 0.1 (0 - 2) % Baso # 0.01 (0 - 0.1) 10^9/L RBC 4.13 (4.2 - 6.3) 10^12/L HGB 12.8 (12 - 16) g/dL HCT 38 (37 - 51) % MCV 92 (80 - 97) fL MCH 31 (26 - 32) ng MCHC 33.7 (31 - 36) g/dL RDW 12.5 (11.5 - 14.5) % PLT 200 (150 - 400) 10^9/L MPV 10 (6.5 - 10) fL Và kết quả xét nghiệm miễn dịch: Ferritin: 167,31 (12 - 150) ng/ml Cho em hỏi chỉ số RBC và Ferritin không nằm trong trị số tham chiếu như vậy thì em có bệnh gì không ạ. Em rất cảm ơn bác sĩ

Trả lời

Chào bạn

Nói chung xét nghiệm của bạn là bình thường và những thay đổi trên là không đáng kể, chỉ là vẫn trong giới hạn bình thường thôi. Ferritin đánh giá dự trữ sắt của bạn mà, dự trữ sắt như vậy là tốt mà bạn. 

ThS. BS. Phan Thanh Bình
Khoa Chăm sóc trước sinh