banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Chuyển Bệnh Viện Sang Từ Dũ

Hỏi - 05/10/2016

Hiện nay tôi đang khám và định sinh pé ở Mê Kông nhưng qua trong quá trình tìm hiểu. Tôi thấy Từ Dũ bên mình quy mô đầu tư lớn và chuyên nghiệp rất nhiều bác sĩ đầu ngành, tôi rất tin tưởng về bệnh viện, giá thành lại phù hợp với nhiều gia đình từ nghèo đến giàu...Lại được ưu tiên BHYT cho dù người tuyến hay đúng tuyến cũng giảm cho mọi người.Điều đó giúp cho tôi tiết kiệm được 1 khoản sau này đầu tư cho con. Bé được đúng 19 tuần.dự kiến sinh là 1/3/2017.Vậy quá trình khám như thế nào?, và có phải đặt trước vị trí giường sinh và ngày không?Cám ơn Bác Sĩ Bệnh Viên Từ Dũ.

Trả lời

Chào bạn

Rất vui khi bạn đã đặt niềm tin vào bệnh viện. Khi đến khám tại BV thì bạn mang tất cả giấy tờ trong quá trình khám tại BV cũ và xin giấy chuyển tuyến để hưởng các quyền lợi của bảo hiểm.

Bạn có thể tham khảo qui trình khám thai tại bệnh viện theo link sau:

http://tudu.vn/vn/huong-dan-dich-vu/huong-dan/kham-benh/cac-giai-doan-kham-thai/

http://tudu.vn/vn/huong-dan-dich-vu/huong-dan/kham-benh/luu-do-kham-thai/

CN. Lê Đào Minh Châu
P. Công nghệ thông tin