banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Kết quả xét nghiệm máu

Hỏi - 03/10/2016

Kết quả xét nghiệm máu có các chỉ số như:

Lym: 22 (25-45%)

MCV: 82.6 (83-92fl)

RDW: 18.2 (11.0-15.7%)

Và Rubella igm âm tính 0.39 Rubella igg dương tính 89.2

Theo bác sĩ, như vậy thì có bị ảnh hưởng gì không?

Trả lời

Chào bạn

Bạn phải cho biết thai của bạn bao nhiêu tuần? Nếu ở 3 tháng đầu thai kỳ với IgG Rubella như vậy tôi sẽ hẹn xét nghiệm lại sau 2 tuần, các xét nghiệm khác trong giới hạn bình thường mà.

ThS. BS. Phan Thanh Bình
Khoa Chăm sóc trước sinh