banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Mang Thai

Hỏi - 02/10/2016

Cho em hỏi. Em đến Từ Dũ khám khi thai được khoảng 14-15 tuần. Và luôn đi khám đúng định kỳ. Giờ hiện tại thai được khoảng 30t. Khi thai được 20t 3ngay em có siêu âm Doppler màu mạch máu thai - hình thái học. Và những lần khám định kỳ chỉ được siêu âm trắng đen. Cho em hỏi vậy em không phải siêu âm 4D để phát hiện dị tật hay sao. Bữa em có hỏi, bác sĩ bảo là thai lớn và qua giai đoạn. Trong khi em luôn đi khám đúng theo định kỳ. Vậy khi lần khám tiếp theo là 7/10/2016 e mcó siêu âm 4D được không?

Trả lời

Chào em

Siêu âm 4D chỉ làm trong tuần thai 20 – 26 thôi. Siêu âm hình thái học là tên gọi khác của siêu âm 4 D mà.

ThS. BS. Phan Thanh Bình
Khoa Chăm sóc trước sinh