banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Bảo hiểm xã hội

Hỏi - 13/09/2013
Cho tôi hỏi tôi đăng ký BHXH tại Bình Dương nhưng nếu tôi tự đăng ký sinh ở Từ Dũ thì có được thanh toán BHXH hay không. Chân thành cảm ơn
Trả lời
Chào bạn

Trường hợp bạn đến BV Từ Dũ sanh
- Nếu bạn nhập viện tại BV Từ Dũ trong tình trạng cấp cứu hoặc không trong tình trạng cấp cứu và có giấy chuyển viện của nơi đăng ký ban đầu đến BV Từ Dũ để sanh thì bạn sẽ được thanh toán 80% viện phí theo qui định của BHYT.

- Nếu bạn đến BV Từ Dũ sanh (không trong tình trạng cấp cứu) và không có giấy chuyển viện của nơi đăng ký ban đầu và đến sanh tại BV Từ Dũ bạn chỉ được thanh toán 30% viện phí (qui định trái tuyến của BHYT)

KTV. Lê Đào Minh Châu
Bộ phận website - BV Từ Dũ