banner-dang-web.jpg

Cách chăm sóc trẻ sơ sinh

Hỏi - 04/11/2014
Cách chăm sóc trẻ sơ sinh như thế nào là tốt nhất
Trả lời
Chào bạn,

Để có thông tin về cách chăm sóc trẻ sơ sinh, bạn nên tham khảo các trang web của các viện và bệnh viện ở Việt Nam và nước ngoài. Tuy nhiên, có một số cách chăm sóc ở nước ngoài sẽ không phù hợp với điều kiện khí hậu và nhiệt độ ở Việt Nam, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi áp dụng.

Thân mến.

BS. CK2. Nguyễn Thị Từ Anh
Khoa Sơ sinh - BV Từ Dũ