banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

05/03/2014

Kế hoạch cải tiến chất lượng BV Từ Dũ năm 2014

Quản lý chất lượng toàn diện là công cụ để tăng cường chất lượng liên tục thông qua việc phân tích và giải quyết một vấn đề mang tính quy trình, đây là trọng tâm phát triển của ngành Y tế nói chung và bệnh viện Từ Dũ nói riêng. Nhằm cải tiến chất lượng trong năm 2014, Bệnh viện Từ Dũ xây dựng và triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng với nội dung như sau:

  1. MỤC TIÊU

-         Xây dựng được khẩu hiệu (slogan) mang ý nghĩa đặc trưng cho bệnh viện (CT: chỉ tiêu).

-         Xây dựng mạng lưới chất lượng tại 100% các khoa/phòng trong bệnh viện (CT).

-         Báo cáo đúng hạn 100% các văn bản có liên quan quản lý chất lượng do các cơ quan chủ quản ban hành (CT).

-         Chất lượng bệnh viện cải thiện hơn so với năm 2013 (căn cứ vào Tiêu chí chất lượng ban hành theo QĐ 4858/QĐ – BYT).

-         Bước đầu xây dựng văn hóa an toàn tại bệnh viện.

* Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm.