banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

20/05/2011

Tình hình tử vong trẻ nhẹ cân và vấn đề bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non tại khoa sơ sinh BV Từ Dũ

PGS. Ngô Minh Xuân
Bệnh viện Từ Dũ

Tử vong sơ sinh (TVSS) hiện nay vẫn còn là một trong những vấn đề quan trọng ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non thường gặp trong giai đoạn hiện nay, nếu không được phát hiện và điều trị ngày true có thể bị mù vĩnh viễn.

Mục tiêu: Nghiên cứu này đánh giá tình hình từ vong sơ sinh theo nhóm cân nặng tại khoa sơ sinh bệnh viện Từ Dũ từ năm 2000 đến năm 2010 và tình hình bệnh lý vọng mạc ở trẻ sinh non từ năm 2006 đến năm 2010.

Phương pháp nghiên cứu: hồi cứu, thống kê mô tả

Kết quả: Tỉ lệ tử vong sơ sinh chung ở mọi hạng cân giảm nhiều từ 7,7 % (năm 2000) xuống 1,3% (năm 2010). Tỉ lệ TVSS giảm rõ rệt ở các nhóm cân nặng kể từ năm 2005. Năm 2000 có tỉ lệ TVSS cao nhất 7.7% trong 11 năm và năm 2010 có tỉ lệ TVSS thấp nhất 1.3%. Tỉ lệ TVSS ở nhóm cân nặng <1000gr giảm nhiều từ năm 2005 trở đi và chỉ còn 42% ở năm 2010. Số ca từ 1000g trở xuống tham gia chương trình chăm sóc bà mẹ kangaroo sống sót ngày càng nhiều,   năm 2007 (35 ca), năm 2008 (63 ca). 2009 (60 ca) và 89 ca năm 2010. Số trẻ non tháng nhẹ cân được tầm soát bệnh lý võng mạc đang gia tăng, tỉ lệ trẻ bị bệnh dủ có giảm nhưng vẫn còn cao, 18,8% năm 2010. Tuy nhiên, tỉ lệ điều trị laser thành công luôn đạt >  90%.

Kết luận: Tỉ lệ tử vong sơ sinh tại khoa sơ sinh bệnh viện Từ Dũ đã được cải thiện rõ rệt trong 11 năm gần đây. Tình trạng bệnh lý võng  mạc ở trẻ sinh non có giảm nhưng còn cao (18,8% ở năm 2010). Tỉ lệ điều trị laser thành công đạt >90%.

Trích Tài liệu HN Việt - Pháp lần 11, năm 2011