banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

20/05/2008

Tình hình thở máy sơ sinh tại Bệnh viện Từ Dũ 2007

Bs. Phạm Việt Thanh*, Bs.Ngô Minh Xuân**, Bs.Nguyễn Văn Dũng**
BV Từ Dũ

Thở máy đã cải thiện tỉ lệ sống sót ở các trẻ sơ sinh có bệnh lý nặng đặc biệt là các trẻ đủ tháng. Tỉ lệ tử vong vẫn còn cao ở các trẻ non và cực non tháng. Chỉ định thở máy đúng lúc và chăm sóc vô trùng là những yếu tố cơ bản để thành công. Trong thời gian tới cần áp dụng các mode thở mới cũng nhưng các phương pháp cai máy mới để giảm hơn nữa tỉ lệ tử vong ở các trẻ non và cực non tháng.

*: Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ kiêm Phó chủ nhiệm Bộ môn Sản Đại Học Y Dược TPHCM
**: Khoa Sơ Sinh Từ Dũ

* Nội dung chi tiết bài viết vui lòng bạn tải file .pdf


Files đính kèm