banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

24/06/2012

Tâm lý chu sinh là gì? Hướng phát triển TLCS tại VN

BS. Nguyễn Lệ Bình

Tâm lý chu sinh là một môn học liên ngành, đặt nền tảng trên sức khỏe, tâm trí, cảm xúc và các mẫu hành vi đáp ứng lặp đi lặp lại trong cuộc sống đầu đời. Nó giúp khám phá các hệ quả về tâm lý, tâm sinh lý và những  trải nghiệm đầu đời của một cá thể, trước, trong và sau sinh. Tất cả những điều này có ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng học tập và các mối quan hệ của một cá thể .

Mở rộng hơn, môn tâm lý chu sinh cho phép hướng đến các cách can thiệp trị liệu và dự phòng sớm, đa dạng cho trẻ trước sinh, sơ sinh, trẻ nhỏ và người trưởng thành, những người đã bị những ảnh hưởng bất ổn qua các rối loạn chức năng và sang chấn trước sinh và chu sinh.

* Trích Tài liệu HN Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12, ngày 10-11/05/12