banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

19/02/2009

Não của trẻ sơ sinh

Dịch : Ts. Bs. Ngô Minh Xuân
Khoa Sơ sinh – BV Từ Dũ

Bộ não là « nhạc trưởng về cơ thể học và về chức năng », não chỉ huy vận động, các tư thế , các chức năng thực vật lớn, những học được về nhận thức, sự giao tiếp, suy nghĩ và các cảm xúc của trẻ em từ ngay trong phôi thai rồn ngay những phút đầu tiên của cuộc đời .

Bác sĩ Nhi khoa là « nhạc trưởng điều trị » sẽ đồng hành với các trẻ khỏe mạnh và còn đồng hành với trẻ có nguy cơ tàn tật.
Chính người BS Nhi khoa sẽ phải điều phối việc theo dõi trẻ vulnérable này và tập hợp các chăm sóc prodigués bởi một đội ngũ đa chuyên khoa multidisciplinaire.

Được nhận biết bởi các đồng nghiệp đối với các tài năng của họ. Như vậy BS Nhi phải biết sử dụng lại những bài giảng về các khoa học cơ bản như phôi thai học, cơ thể học, sinh lý học và triệu chứng học của não để hiểu rõ hơn về các bệnh lý, thích ứng các điều trị và giải thích cho cha mẹ trẻ hướng đồng hành sẽ được đề nghị cho đứa trẻ « bị tổ thương não » của họ.

Bài tập này sẽ cho phép BS nhi chia sẽ tốt hơn lợi ích của hai nguồn lực chính trong việc đồng hành phòng ngừa và điều trị trẻ có nguy cơ tàn tật :
. Tính ‘mềm dẻo’ của não.
. Các chiến lược phòng ngừa sớm.

* Nội dung chi tiết bài viết vui lòng bạn tải file .pdf

Files đính kèm