banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

24/06/2012

Kinh nghiệm bước đầu thở áp lực dương ngắt quãng qua mũi ở trẻ sinh non


ThS. BS. Cam Ngọc Phượng, BS. Đỗ Hữu Thiều Chương

Đại cương Chiến lược rút ngắn thời gian thở qua nội khí quản bằng cách sử dụng thở máy áp lực dương ngắt quãng qua mũi đã được áp dụng trên thế giới. Tại Việt Nam, chưa có công trình nghiên cứu nào về phương pháp hỗ trợ hô hấp này ở trẻ sanh non.

Mục tiêu Đánh giá tính an toàn và hiệu quả của thở máy áp lực dương ngắt quãng qua mũi.

Phương pháp Nghiên cứu tiền cứu, từ tháng 9/2011 đến tháng 3/2012, thở máy áp lực dương ngắt quãng qua mũi (NIPPV, Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation) ở trẻ sanh non. Đánh giá tỷ lệ rút nội khí quản thành công, tỷ lệ tràn khí màng phổi, viêm  ruột hoại tử, bệnh phổi mãn.

Kết quả Nghiên cứu cho thấy Thở máy áp lực dương ngắt quãng qua mũi ở trẻ sanh non hiệu quả giảm tỷ lệ rút nội khí quản thất bại 4/30 (13,3%) so với thở NCPAP 26% (p =  0,02). Tỷ lệ tràn khí màng phổi, viêm ruột hoại tử, bệnh phổi mãn lần lượt là 3,3,10, và 16,6%. Không ghi nhận trường hợp nào thủng ruột ở lô nghiên cứu.

Kết luận Thở máy áp lực dương ngắt quãng qua mũi ở trẻ sanh non cho thấy hiệu quả và an toàn. Cần có nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn để xác định dự hậu lâu dài như bệnh  phổi mãn của nhóm trẻ thở máy áp lực dương ngắt quãng qua mũi.

* Trích Tài liệu HN Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12, ngày 10-11/05/12