banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

20/05/2008

Khảo sát tiêu chuẩn tầm soát bệnh võng mạc sinh non tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bs. Nguyễn Thị Hồng Phụng
BV Mắt TP Hồ Chí Minh


Bệnh võng mạc ở trẻ sinh non là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù ở trẻ em mà chúng ta có thể phòng ngừa được. Những tiến bộ về y học trong những năm gần đây đã giúp cho trẻ sinh non có cơ hội sống sót cao hơn và do đó tỉ lệ bệnh võng mạc trẻ sinh non cũng nhiều hơn. Cho đến nay bệnh võng mạc ở trẻ sinh non đã được đưa vào chương trình tầm soát cho trẻ sơ sinh non tháng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Mỗi quốc gia đều đã và đang cố gắng để đưa ra một tiêu chuẩn tầm soát thích hợp. Tiêu chuẩn tầm soát hiện nay của Mỹ là cân nặng lúc sinh ≤ 1500g và tuổi thai lúc sinh ≤ 28 tuần, của Anh là ≤ 1500g, ≤ 32 tuần. Các quốc gia đang phát triển thì bắt đầu chương trình tầm soát muộn hơn và đã áp dụng theo các tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, sau 1 thời gian, hầu hết đều nhận thấy rằng có nhiều trường hợp có tuổi thai và cân nặng lúc sinh nằm ngoài 2 tiêu chuẩn trên bị mù vì không được khám và điều trị. Vì vậy, hiện nay ở các nước đang phát triển có 2 xu hướng: (1) khảo sát ngưỡng tầm soát bệnh võng mạc ở trẻ sinh non cho từng quốc gia dựa trên các đặc thù của quốc gia đó, (2) tầm soát bệnh võng mạc ở trẻ sinh non cho tất cả trẻ sinh non < 37 tuần [18].

* Nội dung chi tiết bài viết vui lòng bạn tải file .pdf
Files đính kèm