banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

29/11/2012

Enterobacteriaceae tạo men carbapenemase đa kháng thuốc: cập nhật thông tin sử dụng kháng sinh và kiểm soát nhiễm khuẩn

* Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm