banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

16/02/2009

Đánh giá hiệu quả điều trị hội chứng suy hô hấp ở trẻ non tháng của hệ thống Bubble NCPAP chế tạo tại Việt Nam

với thông mũi hai nhánh ngắn

Bs. Nguyễn Thị Ái Xuân
Bs. Phạm Thị Thanh Vân
Bs. Nguyễn Thị Thanh Bình
Ts.Bs. Ngô Minh Xuân
Khoa Sơ sinh - BV Từ Dũ

TÓM TẮT:
NCPAP là phương pháp hổ trợ hô hấp hiệu quả ở trẻ non tháng. Từ năm 2007, khoa sơ sinh – Bệnh viện Từ Dũ đã sử dụng hệ thống Bubble CPAP chế tạo tại Việt Nam với ống thông mũi hai nhánh ngắn để điều trị suy hô hấp ở trẻ non tháng.

MỤC TIÊU: Đánh giá hiệu quả và độ an toàn của hệ thống này trong điều trị hội chứng suy hô hấp ở trẻ non tháng.

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU: thử nghiệm lâm sàng có nhóm chứng.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: nghiên cứu trên tất cả trẻ non tháng có cân nặng lúc sanh dưới 2500g được sinh ra tại bệnh viện Từ Dũ trong thời gian từ 1/1/2008 – 30/6/2008. Các yếu tố hô hấp được so sánh giữa nhóm trẻ non tháng sử dụng NCPAP qua van Benveniste và BCPAP qua thông mũi hai nhánh ngắn.

KẾT QUẢ: nghiên cứu trn 150 bệnh nhân trong đó có 71 trường hợp thở BNCPAP và 79 trường hợp thở NCPAP qua van Benvenist. Kết quả XQuang ngực, SpO2 và chỉ số Silverman đều cải thiện tốt sau 24 giờ ở cả hai nhóm NCPAP. Tỷ lệ trẻ cần thở máy và thời gian thở máy không khác biệt có ý nghĩa thống kê ở hai nhóm . Kết quả tương tự thấy được đối với tràn khí màng phổi và tỷ lệ tử vong. Không có trường hợp tổn thương mũi nặng.

KẾT LUẬN: không có sự khác biệt về hiệu quả điều trị suy hô hấp cho trẻ non tháng khi sử dụng BCPAP, chế tạo tại Vit Nam, với thông mũi hai nhánh ngắn với hiệu quả của viếc sử dụng NCPAP qua van Beneviste. Sử dụng sớm BNCPAP cho kết quả tốt m lại kinh tế.

* Nội dung chi tiết bài viết xin bạn tải file .pdf