banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

20/04/2011

Bước đầu đánh giá sử dụng Surfactant cho trẻ đẻ non suy hô hấp tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2005

                                    BS. CKII. Nguyễn Thanh Hà
  Khoa Sơ sinh - BV Phụ sản Trung Ương

TÓM TẮT:

Nghiên cứu tiến cứu, mô tả lâm sàng trên 51 trẻ sơ sinh non tháng bị suy hô hấp được điều trị bằng surfactant tại BVPSTW từ tháng 3/2005 đến tháng 12/2005. Kết quả nghiên cứu cho thấy surfactant làm giảm rõ rệt tỷ lệ tử vong và tỷ lệ ROP ở trẻ bị bệnh màng trong: tỷ lệ sống là 60,78%, ROP là 19,35%. Kết quả sử dụng thuốc phụ thuộc cân nặng, tuổi thai, thời điểm dùng thuốc và mức độ suy hô hấp. Vấn đề đặt ra ở đây là việc dùng đủ liều, liều nhắc lại cho những trẻ suy hô hấp tiến triển và phòng chống nhiễm khuẩn tại các khoa sơ sinh.

ĐẶT VẤN ĐỀ:

Suy hô hấp là tình trạng bệnh lý hay gặp nhất ở trẻ sơ sinh và là nguyên nhân tử vong hàng đầu của lứa tuổi này, đặc biệt là trẻ đẻ non. Nguyên nhân suy hô hấp ở trẻ đẻ non được nói đến nhiều nhất là bệnh màng trong, đây là tình trạng bệnh lý mà phổi của trẻ bị thiếu hụt chất surfactant làm cho phế nang bị xẹp ở cuối thì thở ra cùng với một loạt các rối loạn chức năng phổi.

Việc sử dụng surfactant thay thế là một giải pháp để phòng và điều trị bệnh màng trong ở trẻ sơ sinh, nhờ đó giảm được tỷ lệ tử vong sơ sinh và giảm các di chứng ở trẻ đẻ non.

Với mục tiêu trên, được sự đồng ý của Ban Giám đốc bệnh viện, khoa sơ sinh đã bước đầu tiến hành dùng surfactant cho trẻ đẻ non tại bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 3 năm 2005.

Trích HN Việt - Pháp lần 8, năm 2008