banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

10/12/2021

Hướng dẫn ngừa thai giai đoạn COVID

Bài báo cáo online: “Cập nhật hướng dẫn ngừa thai mới thời kỳ COVID-19”.

Chuyên đề: Hướng dẫn ngừa thai giai đoạn COVID – TS.BS. Ngô Thị Yên

Mời Quý đồng nghiệp tải về hoặc xem tại đây.

https://docs.google.com/presentation/d/1kgq8uopjBv90EcbEj37qkdf-AAwoc4rr/edit#slide=id.p1

Trân trọng./.