banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

13/10/2011

Quy trình cấp túi xách và khăn có thông điệp truyền thông cho Phụ nữ mang thai trong chương trình PLMC

1. Mục tiêu:

Đưa thông điệp truyền thông đơn giản dễ nhớ đến PNMT thông điệp nằm trên vật dụng hữu dụng trong gia đình được nhiều người sử dụng nhiều lần giúp ghi nhớ thông điệp nhằm mục đích góp phần tăng số PNMT đi khám thai và làm xét nghiệm HIV sớm. 

2. Đối tượng
 • Phụ nữ mang thai từ 0-12 tuần đến khám thai và làm xét nghiệm HIV.
 •  
 • Phụ nữ mang thai, phụ nữ tuổi sanh đẻ và nam giới tham dự các buổi truyền thông về CTPLTMC, các buổi truyền thông liên quan HIV, các buổi truyền thông lồng ghép với các CT  khác (SKSS, làm mẹ an toàn, dinh dường cho PNMT).
   
 1. Số lượng cấp:
   
 • 1 túi xách và 1 khăn/1 người
4. Thời gian cấp: 
 • Phụ nữ mang thai đến khám thai sớm trong 3 tháng đầu thai kỳ tại cơ sở có triển khai CT PLTMC trong thời gian có chiến dịch truyền thông theo công vắn thông  báo của UB PC AIDS
 •  
 • Phụ nữ mang thai, phụ nữ tuổi sanh đẻ và nam giới tham dự các buổi truyền thông: cấp trong buổi truyền thông theo kế hoạch truyền thông được duyệt bởi UB PC AIDS
5. Loại túi xách và khăn cấp phát
      
 • Túi xách màu đen viền đỏ có in dòng chữ:  “Khám thai sớm 3 tháng đầu thai kỳ. Xét nghiệm cho mẹ - Hy vọng cho con”
  •    
 • Khăn nhỏ màu vàng có in dòng chữ: “Khám thai sớm 3 tháng đầu thai kỳ. Xét nghiệm cho mẹ - Hy vọng cho con”
6. Biểu mẫu: Tại mỗi lần phát túi xách và khăn, cán bộ cấp phát điền số lượng cấp vào “Phiếu theo dõi cấp phát túi xách và khăn” với chữ ký của người nhận.

7. Báo cáo: Cuối mỗi tháng, cán bộ cấp phát sẽ tổng hợp báo cáo tháng gửi VP UBPC AIDS -HCM (mẫu báo cáo đính kèm)