trang-trong.jpg

13/10/2011

Quy trình cấp Bao cao su trong chương trình Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

1. Mục tiêu:

Góp phần dự phòng lây nhiễm HIV và hỗ trợ phụ nữ mang thai nhiễm HIV thay đổi hành vi sau được tư vấn

2. Đối tượng: 

 • Phụ nữ mang thai nhiễm HIV
 •  
 • Phụ nữ mang thai, phụ nữ tuổi sanh đẻ và nam giới tham dự các buổi truyền thông về CTPLTMC, các buổi truyền thông liên quan HIV, các buổi truyền thông lồng ghép với các CT khác (SKSS, làm mẹ an toàn, dinh dường cho PNMT).

3. Thời gian cấp Bao cao su:

   
 • Phụ  nữ mang thai nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai và sau sanh: sau khi tư vấn về  biện pháp phòng ngừa lây nhiễm và kế hoạch hóa gia đình
 •  
 • Phụ  nữ mang thai, phụ nữ tuổi sanh đẻ và nam giới tham dự các buổi truyền thông:  cấp trong buổi truyền thông theo kế hoạch truyền thông được duyệt được duyệt  bởi UB PC AIDS

4. Loại Bao cao su cấp phát: VIP, Yes, …

   
 • Bao cao su khi phát đến tay phụ nữ, bà  mẹ sau sanh và các đối tượng truyền thông phải còn hạn dùng tối thiểu là 6  tháng.

5. Biểu mẫu: Tại mỗi lần phát Bao cao su, cán bộ cấp phát điền số lượng Bao cao su cấp vào “Phiếu theo dõi cấp phát Bao cao su” với chữ ký của người nhận.

6. Báo cáo: Cuối mỗi tháng, cán bộ cấp Bao cao su sẽ tổng hợp báo cáo tháng gửi VP UBPC AIDS -HCM (mẫu báo cáo đính kèm)

 • Bảng định mức cấp phát Bao cao su

Đối tượng

Tối đa mỗi lần cấp phát

Phụ nữ mang thai, PN tuổi sanh đẻ tham dự buổi truyền thông

2 cái/ người

Phụ nữ mang thai nhiễm HIV

Theo nhu cầu, tối đa 15 cái/tháng

Files đính kèm