banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

26/07/2011

Sinh hoạt kỳ 2: Ban an toàn người bệnh - Học hỏi từ sai sót

Thời gian
: 14g00 ngày 28 tháng 07 năm 2011
Địa điểm
: Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

An toàn trong phá thai 3 tháng giữa
Phương pháp nong & gắp
 • Bệnh án: D& E
 • Chuẩn bị CTC:
  • Tầm quan trọng?
  • Thế nào là CTC thuận lợi?
  • Cách chuẩn bị CTC
 • Qui trình kỹ thuật?
 • Nhận định đánh giá tai biến ?
 • Thảo luận nhóm
 • Tham luận của các chuyên gia
Kính mời quí Bác sĩ, Dược sĩ, Nữ hộ sinh đến tham dự đầy đủ.